Privacy Policy

Inleiding

Question Degree is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Question Degree houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt en is gedocumenteerd volgens ISO 27001:2013.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Question Degree. Question Degree Met STER BV te Assen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Dit privacy beleid bevat belangrijke informatie over het gebruik en de openbaarmaking van de gebruikersinformatie, verzameld over deze website.

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, worden er meerdere technische cookies opgeslagen (dit zijn kleine variabelen met een reeks alfanumerieke karakters). We gebruiken zowel, sessiecookies en permanente cookies tot 180 dagen. Een permanente cookie blijft in uw browser bewaard ook na het afsluiten van uw browser. Permanente cookies kunnen worden gebruikt door uw browser bij volgende bezoeken aan de site. Permanente cookies kan u verwijderen door het volgen van uw web browser help-bestand. Een sessie-cookie is tijdelijk en verdwijnt na u uw browser afsluit. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Echter, sommige kenmerken van Question Degree functioneren niet wanneer de functie "cookies accepteren" is uitgeschakeld.

Persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (dus wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u contact heeft met Question Degree) legt Question Degree gegevens vast. Question Degree gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten op de hoogte te houden van (nieuwe) producten, acties en diensten van Question Degree en eventueel gelieerde bedrijven van Question Degree. Hierbij tracht Question Degree rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten, acties en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Question Degree, t.a.v. CAI Centrale Aanmelding en Intake, Buitenbree 12, 9403 JJ te Assen. Wanneer wij uw afmelding hebben ontvangen, zullen wij uw gegevens voor deze berichten blokkeren.

Surfgedrag

Op de website van Question Degree worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers zichzelf identificeren, zoals de meest gevraagde paginas die worden gevraagd door de bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Question Degree haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Question Degree en andere websites

Op de site van Question Degree treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Question Degree kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Question Degree behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het huidige privacy beleid van Question Degree.