Alles in ÉÉN
Online Testen

Vaak wanneer u een enquête, een instructie, en E-Learning wilt dan moet u al gauw bij twee a drie verschillende bedrijven zijn en bent u ook twee a drie keer zo duur uit. Dit vonden wij van Question Degree niet kunnen. Wij vinden dat dit makkelijk moet. Vandaar dat wij het complete pakket in één hebben gemaakt en de belangrijkste informatie van alle drie hier onder gezet.

Enquête

Een Enquête of bevraging is een manier van onderzoek doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst die aan meerdere personen wordt voorgelegd. Er is bij een Enquête geen sprake van een verkeerd antwoord. Ieder antwoord is data die te gebruiken is voor het onderzoek. Het resultaat van een Enquête is meestal het gemiddelde van meningen. Een goed voorbeeld om gebruik te maken van een Enquête zou een tevredenheidsonderzoek zijn.

Instructie

Een instructie is precies wat het zegt, het is namelijk een plan om te leren. Een instructie is ideaal om te gebruiken wanneer er een complete leerlijn moet worden aangemaakt. Bij het opstellen van het instructie komen niet alleen inhoudelijke vak-aspecten aanbod. vaak weerspiegelt het instructie ook de visie van het bedrijf.

E-learning

E-learning is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (formeel en informeel) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie). De e in E-learning staat voor de elektrische snelweg (het internet). Een eenduidige definitie van E-learning is moeilijk te geven, dit komt omdat er verschillende opvattingen over E-learning zijn. Wel word E-learning vaak gezien als een goede manier om BZL (begeleid zelfstandig leren) te trainen. Doordat het plaats- en tijdonafhankelijk is maakt het ook afstandsonderwijs mogelijk.

All in One
Question Degree!

Neem contact op met: 088-7744333

Klanten van Question Degree

Contact formulier